* Aforismy dnešní doby

26.07.2020

Nejprve si řekneme, co je to aforismus:

Aforismus je krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti. Obvykle se jedná o krátké rčení, jež je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či zajímavé dvojverší s pěknou metaforou. Na rozdíl od běžného pořekadla však aforismus téměř vždy obsahuje nějakou hlubší myšlenku, závažnější autorův postřeh, neotřelý poetický nápad, osobitý pohled na okolní svět apod. Aforismus je tedy vždy výrazově hlubší a myšlenkově bohatší, než tomu bývá u lidových pořekadel, přísloví a obecných frazeologizmů. Aformismus často pracuje s jazykovým humorem, nadsázkou, persifláží, ironií, paradoxem, protimluvem či slovní recesí - může se jednat o půvabnou slovní hříčku apod.

Aforismus na jedné straně tedy hraničí s lidovou slovesností všedního dne, neboť bývá začasté šířen pouze ústím podáním, na druhé straně se ale může jednat třeba i o krátkou básničku, sofistikovaný slovní vtip (například: Policajt se zamyslel) či nějaký pěkně výstižný krátký citát. Jako aforismus někdy slouží i výňatky či citace z nějakého původně mnohem rozsáhlejšího literárního či literárně-dramatického textu (zde je ovšem aforismus vytržen z celkového kontextu původního díla). Některé aforismy pak mohou vlivem ústního podání zlidovět natolik, že se stanou přirozenou součástí jazyka a vytvoří tak nový frazeologizmus. Zdroj: Wikipedie.


Aforismy dnešní doby - Holky s lebkou


 • Duševní nemoc - Duše v ní ne moc

 • Nemám rád sociální sítě.
  Pravidelně je kontroluji, zda se můj názor nezměnil.

 • Díky sociálním sítím se i vegetariáni mohou těšit z lovu.

 • Internetová ochrana? Internet je třeba chránit, před člověkem!

 • Příspěvek daný na Facebook, který ukazuje veselá hrající si koťátka, je šířen rychlostí rovnající se rychlosti stejného příspěvku, který oznamuje vraždu, smrt nebo zabití. Tedy nelze říct, že by lidé byli v jádru jen dobří nebo špatní, lze jen tvrdit, že šíří každou blbost.

 • Šíření obsahu na Facebooku je stejné jako šíření chřipky.
  Jeden si zapomene zakrýt hubu a ostatní s tím už nic nenadělají.

 • Facebook je fenomén a je jedno, zda je jeho obsahem skutečnost nebo klam. 

Slovníček pojmů:

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam. Zdroj: Wikipedie.