* Kozel lazebníkem

24.09.2020

Bajka inspirovaná pánskou kosmetikou https://www.angrybeards.cz/


Kozel. Nejsympatičtější žijící sudokopytník. Dlouhá bradka a pevný krok. Je s ním kopa srandy, ale jak se jednou naštve, utíkejte raději do bezpečí. Tento náš kozel, o kterém píšu, se o sebe velice hezky staral, žil ve stádu beránků a ovcí. Takových kudrnatých s nadýchanou vlnou a měl nejdelší chlupy na bradě široko daleko.

Jednou pohodil bradkou a řekl si sám sobě.
Nikde žádná koza. Co s volnými dny. Stanu se lazebníkem. A když se kozel pro něco rozhodne, tak to taky udělá.
Napsal si na dřevěnou ceduli uhlíkem "Kozel lazebník. Cena střihu: kopa jetele." A netrpělivě čekal na zákazníky, ti ale nikde. Bylo mu to divné. Všechny ovce se už přes hustou vlnu nemohly ani pohnout, žádná k němu však nechtěla jít. Šel tedy na průzkum trhu a zeptal se první, kterou potká, co mají za problém.
"Kozle, to není tebou jako takovým, ale tím, že o nás nic nevíš, je vlny na koze, jako chlupů na žábě. Nic ve zlém, ale všechny se trochu bojíme, že nás ostříháš špatně."
Kozel přemýšlel, o nové marketingové strategii. Jak by mohl ovce přesvědčit, že je dobrý lazebník. .."
Pak, aniž by tušil co chystá a že má s ním vesmír jiné plány, pohlédl k vratům, kde stála nádherná koza.
A ta koza k němu hned přišla a začala se lísat. 


Čekali jste, že náš kozel objeví v sobě zázračný talent a bude lazebníkem, nebo začne vyrábět vodičky na bradku? Kdepak. Kozel nemůže být lazebníkem ani zahradníkem, ale když se dobře stará o bradku, vždy se najde nějaká koza s křivýma nohama, jak to kozy mívají, a zamiluje se.